Thư viện

Sức mạnh của tư duy trừu tượng (Tư duy thần thoại)

Liệu bà tiên răng có thật hay không? Thế còn người thu rác? Những câu hỏi có vẻ bình thường, nhưng cách các bạn nhỏ trả lời những câu hỏi đó lại là một chỉ báo quan trọng của sự phát triển nhận thức.

Công nghệ và dấu hiệu nổi bật của việc hiểu và sử dụng ngôn ngữ viết (phần 2)

Công nghệ hiện nay thường xuất hiện trong nhiều lớp học mầm non. Nhiều trẻ em có quyền tiếp cận với máy tính, và ngày càng nhiều lớp học mầm non và mẫu giáo có thể truy cập Internet. Bảng trắng kỹ thuật số đang thay thế bảng phấn ở một số trường học.

Công cụ phát triển các dạng thức ngôn ngữ ở trẻ em (Phần 1)

Video trên web tạo ra một thể loại mới của dạng thức ngôn ngữ trong đó cộng đồng trực tuyến chia sẻ các phương pháp hay nhất và không ngừng phát triển các phương pháp bổ sung hoặc những cách thức mới để giải quyết vấn đề.